English Language, Lëndët e Përgjithshme B 2012

  - Read the following text carefully and then answer the questions: It was a late December night of the year 2009. The weather was very cold and a strong wind was blowing. Thick snow had covered New York City and it seemed as if the snow would never stop. There were few...
Më shumë

English Language, Lëndët e Përgjithshme A 2012

  - Read the following text carefully and then answer the questions: It was a late October night of the year 2006. It was bitterly cold and the dense fog had descended on the city of London. There were few people in the streets and the traffic was moving slowly. Suddenly a...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Lëndët e Përgjithshme A 2012

Lexo fragmentin më poshtë dhe përgjigju pyetjeve që vijojnë “Rroftë jeta!” Ashtu më dukej sikur përsërisnin ditë e natë, e sidomos natën, kur oshëtima e tyre ishte më e fuqishme, dallgët e detit Jon, që përplaseshin në bregun shkëmbor, të fshatit tim Dhrimadhe. Këtë...
Më shumë