Gjuhë shqipe, Gjimnazi Shoqëror, Gjuhësor A 2009

Lexo paragrafin e dhënë më poshtë dhe përgjigju pyetjeve vijuese Zoti nderçur’ e vëlla i dashurë! Punërat që po bën Lidhje e Shqipërisë në Gegëri, që nonjë muaj e tëhu, mbase nuk i kini dëgjuarë, se fletët e Evropësë nuk bëjnë shumë fjalë, duke me qenë mënjanë Turqia nuk lë t...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Arsimi Profesional I A 2010

Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim “Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!”, e theu dikur heshtjen tonë si të donte t’u jepte fund mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po zërin edhe...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Gjimnazi Matematikë-Informatikë A 2010

Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim “Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!”, e theu dikur heshtjen tonë si të donte t’u jepte fund mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po zërin edhe...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Gjimnazi i Përgjithshëm A 2010

Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim “Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!”, e theu dikur heshtjen tonë si të donte t’u jepte fund mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po zërin edhe...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Gjimnazi Gjuhësor A 2012

Lexoni fragmentin më poshtë dhe përgjigjuni pyetjeve që vijojnë. Të nderuar Zotërinj, Të dashur kolegë e studentë, Jam i gëzuar sinqerisht, thellësisht, që ndodhem prapë midis jush. Mbi propozimin e prof. Idriz Ajetit, që më bëri vjet, në bazë të marrëveshjes midis dy...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Lëndët e Përgjithshme A 2012

Lexo fragmentin më poshtë dhe përgjigju pyetjeve që vijojnë “Rroftë jeta!” Ashtu më dukej sikur përsërisnin ditë e natë, e sidomos natën, kur oshëtima e tyre ishte më e fuqishme, dallgët e detit Jon, që përplaseshin në bregun shkëmbor, të fshatit tim Dhrimadhe. Këtë...
Më shumë