Gjuhë shqipe, Arsimi Profesional I A 2010

Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim “Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!”, e theu dikur heshtjen tonë si të donte t’u jepte fund mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po zërin edhe...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Gjimnazi Matematikë-Informatikë A 2010

Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim “Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!”, e theu dikur heshtjen tonë si të donte t’u jepte fund mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po zërin edhe...
Më shumë

Gjuhë shqipe, Gjimnazi i Përgjithshëm A 2010

Lexo fragmentin e dhënë më poshtë dhe përgjigjiu pyetjeve në vijim “Nëpër këtë rrugë kam pasë ardhë nuse!”, e theu dikur heshtjen tonë si të donte t’u jepte fund mendimeve tona që na rëndonin dhe na këputnin mbas secilit hap si këmbët si shpresat. Po zërin edhe...
Më shumë